אלי ביבי נוטריון - הבהרה משפטית/תקנון שימוש באתר

1. המידע המצוי באתר האינטרנט של משרד עו"ד אלי ביבי (להלן : "האתר" ו – "המשרד" בהתאמה), מובא לצרכי מידע בלבד.

2. המידע המובא באתר ו/או כל התקשרות באמצעותו לצוות עורכי הדין ו/או למשרד, אינם לשם פרסום ו/או ייעוץ משפטי ו/או שידול כלשהו ליחסי עו"ד-לקוח – מתוך שכך לא צפויים לחול עליהם כללי חסיון.

3. השימוש באתר מוצע בכפוף להסכמת המשתמש לתנאי/תקנון האתר ועצם השימוש באתר בפועל יחשב כהסכמה לתנאיו/לתקנון.

4. אין להשתמש בנתונים ו/או במידע המצויים באתר מבלי לקבל הסכמה מפורשת ובכתב מבעלי האתר. האיסור חל גם על שכפול, הפצה, העתקה, של המידע ו/או כל שימוש נוסף של המידע, האמור. כל שימוש במידע המובא באתר, אם וככל שיבוצע, ותוצאותיו הנם באחריות המשתמש בלבד.

5. באתר עשויים להופיע קישורים חיצוניים העשויים להוביל לעמודי אינטרנט חיצוניים. קישורים אלו הנם לצרכי עיון בלבד ולנוחות המשתמש ואין למשרד כל אפשרות להשפיע על תוכנם. אשר על כן, אין המשרד ערב למידע המצוי בהם וממילא לאופן השימוש בהם. שימוש בקישורים, כאמור הנו באחריות המשתמש/הגולש בלבד.

6. אין לעשות באתר כל שימוש למטרות שאינן חוקיות.

7. האתר רשאי לעדכן את התקנון מעת לעת בלא כל צורך בהודעה מוקדמת.

8. האתר איננו אחראי לכל תוכן ששורבב לתוכו שלא באופן ישיר על ידי האתר ו/או מנהלו.

9. האתר הוקם במטרה להעניק מידע באופן קבוע ורציף. עם זאת, אין באפשרות האתר להתחייב לזמינות רצופה בכל עת, באשר זמינות, כאמור, תלויה באילוצים רבים שלא תמיד הנם בשליטת האתר. הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו ומכל טעם שימצא לנכון. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

10. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של בעל/הנהלת האתר.

11. על התקנון/השימוש באתר יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

12. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

אלי ביבי עו"ד נוטריון

050-600-0601

https://bibi-law.co.il

050-600-0601 דילוג לתוכן