אפוסטיל

אפוסטיל (APOSTILLE) הוא אישור רשמי שניתן למסמכים ישראליים עבור מדינה זרה. מה המשמעויות של אפוסטיל וכיצד הוא תורם לאזרחים מעבר לים? מהי חשיבותו של הנוטריון בתהליך קבלת חותמת האפוסטיל? וכיצד ניתן לקבל אותו ללא דיחוי? אלי ביבי עו"ד נוטריון מסביר על האישור הרשמי הנחוץ ביותר להצגה במדינות זרות:

שירותי אפוסטיל: לשם מה נועדו?

בעקבות אמנת האג (1961), חויבו כלל המדינות החתומות על אמנה זו (הכוללת את רוב מדינות העולם החופשי) לעבור לשימוש באישור אפוסטיל – אישור אחיד, רשמי ובינלאומי על אמיתות ונכונות של מסמכים.
קיימים שני סוגים של אפוסטיל:
מטעם משרד החוץ – המשמש למסמכים ציבוריים שהונפקו בידי רשות מדינית כלשהי (למשל משרד הפנים או רשות המיסים). כדי לקבל חותמת אפוסטיל מטעם משרד החוץ, חלה חובה שהוא יאושר קודם לכן בחתימת פקיד של הרשות בה נערך והופק המסמך עצמו ובנוסף יקבל אישור נוטריוני מטעם נוטריון מורשה. אישור משרד החוץ יוצג במדינה הזרה ולמעשה יאמת את המסמך ויאשר את מקוריותו.
מטעם בית המשפט – אלה הם מסמכים שאינם ציבוריים כגון: חוזים, ייפויי כוח, תרגומים נוטריונים ועוד. מסמכים אלה יוכלו לקבל הכרה רשמית במדינה אחרת, בתנאי שיבוצע לגביהם אימות חתימה מטעם נוטריון מורשה במדינת ישראל. אישור אפוסטיל על מסמכים נוטריונים יינתן מטעם פקיד משפטי מוסמך, המאשר בחתימתו כי חתימת הנוטריון הינה כשרה ובוצעה מטעם נוטריון מורשה המצוי ברשימת הנוטריונים.

מדוע יש צורך לקבל אישור נוטריוני?

כאמור, על מנת לקבל אישור אפוסטיל מטעם הרשויות המדיניות והציבוריות, יש לעבור תחילה במשרדו של הנוטריון. אישור נוטריוני נועד לאמת את נכונותו של המסמך לרבות זיהוי מלא ומוחלט של האדם המחזיק בו. על פי חוק, לא ניתן לספק אישורים כלל וכלל כל עוד לא התקיים מפגש פיזי בין הנוטריון ובעל המסמך. על הנוטריון לוודא כי האדם שפגש הוא אכן אותו אדם האמור במסמך וכי הוא חותם על המסמך או עתיד להגישו מתוך רצון חופשי מלא וצלילות דעת מוחלטת, מבלי שהופעלו עליו לחצים חיצוניים או מניפולציות כלשהן. מהרגע שאושר המסמך ונחתם בידי הנוטריון, הוא יעוגן חוקית כך שלא יהיה ניתן לערער עליו.

נשמח להיות בקשר

האם ניתן להשיג הכרה למסמך ללא אימות חתימה אצל נוטריון?

תעודת אפוסטיל היא אימות מספק במדינות האמנה ולא יידרשו אישורים נוספים לאחריה. כאשר היא תוצג, התעודה או המסמך נושאי האישור יוכרו באותה מדינה כרשמיים לכל דבר ועניין. אפוסטיל חוסך למעשה את הצורך באימות מסמכים מסורבל ובירוקרטיה ממושכת, אך לא ניתן להחליפו בדרך הכרה רשמית אחרת למסמך. במילים אחרות – גם אם יבחר אדם מסיבותיו לוותר על אימות חתימה בפני נוטריון, לחסוך את קבלת חותמת האפוסטיל מטעם משרד החוץ או בית המשפט ולהשיג הכרה למסמך שברשותו בדרכים אחרות ועקיפות, הוא איננו יכול ו/או רשאי לפעול באמצעים אחרים ואימות או הכרה למסמך שבידיו לא יינתנו בשום מקרה.

אישור אפוסטיל על מסמכים נוטריונים

אם אתם זקוקים לאימות חתימה, מתן אישור אפוסטיל על מסמכים נוטריונים או פעולות נוטריוניות נוספות הנוגעות להצגת המסמך הישראלי שברשותכם מעבר לים – אלי ביבי עו"ד נוטריון לרשותכם. עם ניסיון ומוניטין של למעלה מעשור, פועל משרדו של עורך הדין במתן מגוון שירותים נוטריונים תוך שמירה על מקצועיות, יסודיות, הקשבה כנה ואמיתית לכל לקוח וללא דיחוי בקבלת השירות.

050-600-0601 דילוג לתוכן